Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp

Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp

Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp Báo cáo cho Hội đồng Quốc gia Đánh giá Hệ thống Học đường Tải báo cáo Nguyễn Thụy Phương hợp tác với GS Agnès Florin và Philippe Guimard (Đại học Nantes, CREN-EA2661) Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở...
Chương sách

Chương sách

Chương sách Bằng tú tài Pháp ở Việt Nam trong thập kỷ 1950 : cách tiếp cận xã hội học, thi cử học và ngôn ngữ học In: Le baccalauréat 1808-2008. Certification française ou pratique européenne, Philippe Marchand (dir.), Revue du Nord – INRP, Hors-série,...
Sách : Giáo dục Mới tại Việt Nam

Sách : Giáo dục Mới tại Việt Nam

Giáo dục Mới tại Việt Nam Giáo dục Mới tại Việt Nam : những nhà tiên phong và trường mẫu giáo tư thục đầu tiên của người Việt Đặt mua sách Giáo dục Mới tại Việt Nam: Những nhà tiên phong & Đi tìm trường mẫu giáo tư thục đầu tiên của người Việt, Thành phố Hồ Chí...
Sách : Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế

Sách : Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế

Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế Đặt mua sách Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình quốc tế : Genève giao điểm của các châu lục trong thế kỷ 20, Đồng chủ biên Rita Hofstetter, Hà...
Sách: Trường Pháp ở Việt Nam (1945-1975)

Sách: Trường Pháp ở Việt Nam (1945-1975)

Trường Pháp ở Việt Nam (1945-1975) Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa Đặt mua sách Giải thưởng Giải thưởng Lịch sử Giáo dục Robert Mallet 2015 (lien) Giải thưởng Louis Cros 2018 (lien) (liste des prix) Các bài báo về cuốn sách Une vietnamienne à...