Thụy Phương, nhà khai vấn cuộc sống

Sống tốt ở hiện tại để chuẩn bị tương lai

Chuyện của tôi

Lecture

Thấu cảm và lạc quan, tôi thực sự thích thú khám phá phần chìm của núi băng trôi bên trong mỗi con người. Trở thành nhà khai vấn cũng chính là hành trình đời tôi…

Những năm làm luận án tiến sỹ về lịch sử giáo dục đã để lại dấu ấn trong đời tôi vì tôi được gặp khoảng 100 cựu giáo viên và cựu học sinh người Việt, Pháp, lai Pháp-Á, Pháp-Ấn, Hoa, Ấn. Từ những cuộc phỏng vấn đã biến thành những cuộc hạnh ngộ đầy cảm xúc, tôi đã hiểu ra giá trị của di sản văn hóa, giáo dục được truyền qua các thế hệ vốn khác nhau về văn hóa, môi trường, điều kiện sống, tư tưởng. Từ đó, tôi đã hiểu ra ý nghĩa mà hồi ức cá nhân và hồi ức tập thể đem lại cho sự tồn tại của chúng ta ở thế giới này.

Tôi dạy đại học, tôi viết sách, viết báo, tôi làm hợp tác, tư vấn giáo dục ở Pháp và Việt Nam. Sắp chạm ngưỡng 40 tuổi, một câu hỏi đột ngột đến với tôi « Mình sẽ làm gì trong 20 năm tới đây ? ». Tôi không thể làm những gì mình không thích. Điều đó có thể là một động lực nhưng cũng có thể là một lực cản. Hiểu rằng mình cần phải tiến về phía trước, tôi đã nhanh chóng tìm đến các phương pháp phát triển bản thân và khám phá Phương thức Hành động Xuất sắc và Đặc thù (Mo2i™). Sự đặc biệt của phương pháp này đã đảo lộn quan điểm và lẽ sống của tôi. Tôi quyết định đi học và chọn nó cho nghề nghiệp trong 20 năm tới của đời mình.

Phải chăng cuộc đời là những sắp xếp ngẫu nhiên ?! Tôi tìm thấy mối liên hệ giữa bản thể tự sự của Paul Ricoeur mà tôi từng nghiên cứu trong thời gian làm luận án với việc gây dựng cấu trúc tự sự của Jerome Bruner và với thực hành tự sự của Michael White. Các nền tảng khoa học này giao thoa và tương tác với Mo2i™. Một sợi chỉ đỏ kết nối giữa cách thức nghiên cứu và làm khai vấn của tôi.

Say sưa khám phá con người và những phần khác biệt, tôi khai vấn cho nhiều người có độ tuổi, trải nghiệm sống, văn hóa, ngôn ngữ, chức vụ, nghề nghiệp khác nhau.

Khi viết đến đây, tôi chợt nhận ra tôi làm cùng nghề với ba mình, ông là mentor cho không biết bao nhiêu là cộng sự, đồng nghiệp. Và đặc biệt, tôi cũng làm cùng nghề với ông ngoại của chồng tôi. Ngay sau Đại chiến Thế giới thứ 2, ông đã thành lập ở Paris một trong những cabinet khai vấn đầu tiên, mang tên Văn phòng Lao động Con người. Ông tham khảo và sử dụng các phương pháp, công cụ của Quân đội Mỹ. Ngẫu nhiên, tôi thừa kế di sản nghề nghiệp từ gia đình, một sự kế tục liên thế hệ.

Nhà khai vấn cuộc sống

Thành viên của Modus Operandi International Institute

Nhà tư vấn Giáo dục & Đào tạo

Giám đốc Diễn đàn Giáo dục Việt Nam

Nhà tư vấn các dự án hợp tác quốc tế giáo dục

  • AgroParisTech, France Education International, Cnesco

Giảng viên, nghiên cứu viên

Giảng viên Chương trình Thạc sỹ CIEF (từ năm 2014)

    Chương trình Thạc sỹ Hợp tác Quốc tế Giáo dục và Đào tạo, Đại học Paris Descartes.

Dự án nghiên cứu

  • RISE – Research on Improving Systems of Education – Oxford University, University of Minnesota & Vietnam Academy of Social Sciences
  • Le Bureau International d’Education : un laboratoire de l’internationalisme éducatif – Université de Genève & Archives Institut Jean-Jacques Rousseau
  • L’ENS Cachan, de Paris à Saclay. Acteurs, pratiques, environnements, réseaux et emboîtements – ENS Cachan
  • Les pionniers vietnamiens de l’Education Nouvelle dans les années 1940 – The Caterpies & Université de Genève

Ấn phẩm

Tôi viết sách, các chương sách và các bài báo nghiên cứu về lịch sử giáo dục giai đoạn thuộc địa và hậu thuộc địa. Ngoài ra, tôi viết báo từ 20 năm nay về các chủ đề giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, chính trị, xã hội. Các công trình của tôi được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt.

Bạn còn chờ đợi gì nữa !