Chương trình khai vấn

Sống tốt ở hiện tại để chuẩn bị tương lai

Ý nghĩa cuộc sống và công việc

Các buổi 1-to-1 để giúp bạn chiêm nghiệm về bản thân.

Xuất sắc trong Hành động (Mo2i™)

Các buổi 1-to-1 để khám phá Xuất sắc trong Hành động ở bạn.

Workshop Mo2i™

Tận dụng sự năng động của tương tác nhóm để thấy mình có những điều đặc biệt riêng.

Hội thảo / webinars

Khai tâm vào khai vấn, Ý nghĩa cuộc sống và công việc, Hành trình đời, Mo2i™

Các buổi 1-to-1 : Ý nghĩa cuộc sống và công việc

7 đến 8 buổi khai vấn về ý nghĩa cuộc sống và công việc sẽ giúp bạn suy tư về bản thân và về những viễn cảnh cuộc sống bạn đang muốn xây dựng, từ đó, bạn sẽ trở thành chủ thể của cuộc đời mình.

Căn cứ vào mục đích và ước muốn của bạn, các cuộc hội thoại khai vấn còn có tác dụng giúp bạn ý thức và hiện thực hóa một « nghệ thuật sống » giữa đời sống cá nhân và mục tiêu sự nghiệp.

Chương trình

1 Khai tâm vào Ý nghĩa
2 Phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp
3 Sự năng động của cuộc sống, ưu tiên và mục đích
4 Chiến lược sự nghiệp
5 Tưởng tượng mình trong tương lai
6 Phát triển cân bằng giữa công việc và cuộc sống
7 Hiểu những lựa chọn trong quá khứ và xây dựng tương lai
8 Tổng kết và bổ sung

Các buổi 1-to-1 : Khám phá Xuất sắc trong Hành động (Mo2i™)

Đây là một hành trình khám phá và thâu nhận Phương thức Hành động Xuất sắc và Đặc thù của bạn (Mo2i™). Nó gồm 5 buổi bắt buộc (tối thiểu 12 tiếng) và 2 buổi tùy chọn Hội thoại Về nguồn (3-4 tiếng). Trong 5 buổi này, bạn sẽ được tôi giúp đỡ, đồng hành để phát lộ và giúp bạn tiếp nhận phương thức hành động xuất sắc và duy nhất, từ đó, bạn có thể tự mình cải thiện, thay đổi hiện thực của mình.

Hiểu và ý thức phương thức hành động này và ứng tác nó trong cuộc sống sẽ giúp bạn không chỉ nâng cao sự tự tin mà còn nhận ra ý nghĩa trong mỗi hành động của mình.

Chương trình

1 Khám phá (3 h)
2 Khai phá (3 h)
3 Tuyên ngôn (2 h)
4 Kết trục (thân, tâm, trí với Mo2i) (2 h)
5 Biểu đạt (2 h)

Workshop nhóm & Hội thoại “Về nguồn”

Khám phá Xuất sắc trong Hành động ở mỗi người (Mo2i™)

Xác định những động lực khiến chúng ta muốn hành động và khai thác sự xuất sắc của bản thân

Tận dụng tương tác nhóm để tiếp nhận một cách hiệu quả phương thức hành động của từng người

Workshop MO2I™

Chương trình

1

1 workshop 2 ngày (14h)

Ngày 1 : Nhờ sự dẫn dắt, khơi mở của tôi, bạn và tôi cùng bước vào một cuộc hội thoại sâu để khám phá Phương thức Hành động Xuất sắc và Đặc thù của bạn.

Ngày 2 : Tiếp tục đồng hành cùng bạn, tôi sẽ giúp bạn tiếp nhận Phương thức Hành động thông qua những « bài tập » ngôn ngữ, cơ thể, nghệ thuật, để dần dần bạn sẽ sử dụng nó một cách có ý thức trong cuộc sống và công việc.

2 2 buổi 1-to-1 “Về nguồn” (7 đến 10 ngày sau workshop) sẽ giúp bạn hiểu nguồn gốc và quá trình Phương thức Hành động được gây dựng trong quá khứ như thế nào, và giúp bạn kết nối nó với hệ giá trị mà bạn tôn trọng.

Hội thảo / webinars

Dành cho mọi đối tượng từ 16 tuổi đến 96 tuổi, hội thảo/webinar giúp mọi người khám phá và thực hành những chủ đề trên và cũng là dịp trao đổi tầm quan trọng và thiết dụng của chúng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Khai tâm vào khai vấn

Ý nghĩa cuộc sống & Ý nghĩa công việc

Hành trình đời : nguồn cội và nội lực

Phương thức Hành động Xuất sắc và Đặc thù (MO2I™)

Workshop MO2I™

Bạn còn chờ đợi gì nữa !