Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp

Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp

Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp Báo cáo cho Hội đồng Quốc gia Đánh giá Hệ thống Học đường Tải báo cáo Nguyễn Thụy Phương hợp tác với GS Agnès Florin và Philippe Guimard (Đại học Nantes, CREN-EA2661) Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở...
Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo Hội thảo Tọa đàm, Omega+, Viện Pháp tại Việt Nam Bàn tròn tổ chức tại Viện Pháp tại Việt Nam (8/10/2022) xung quanh hai cuốn sách của tôi về nhà trường Pháp (thời kỳ thuộc địa và từ 1945 đến 1975), do Omega+ xuất bản bằng tiếng Việt. Midnight Talk #44 : Giới...
Dịch phẩm

Dịch phẩm

Dịch phẩm Tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, bài báo Đặt mua sách Tiểu thuyết & Kịch bản sân khấu Tiểu thuyết Tobie Lolness. Ngàn cân treo sợi tóc (Grand Prix de l’Imaginaire 2007, Grand Prix des jeunes lecteurs, Prix Tam – Tam du Roman jeunesse de Timothée de...
Bài Nhật báo & Tạp chí

Bài Nhật báo & Tạp chí

Bài báo Giáo dục, Lịch sử, Chính trị, Văn hóa, Văn học Education Học lớn cùng con, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, 25/5/2022 Để học sinh an vui đến trường, Tia Sáng, 25/03/2022 (lien) Ngồi và chỉ ngồi trước màn hình!, Thanh Niên, 1/12/2021 (lien) Chuyển biến và nỗ lực sáng tạo...
Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học Tạp chí thẩm định Giáo dục Pháp trong tiến trình giải thực dân tại Việt Nam (1945-1954) : từ quan điểm chính trị đến thực tế học đường Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (Journal of Historical Studies), Vol. 486, N° 10, 2016, pp. 52-68. (lien) Một ngôi trường...