Hội thảo

Hội thảo

IFV Hanoi

Tọa đàm, Omega+, Viện Pháp tại Việt Nam

Bàn tròn tổ chức tại Viện Pháp tại Việt Nam (8/10/2022) xung quanh hai cuốn sách của tôi về nhà trường Pháp (thời kỳ thuộc địa và từ 1945 đến 1975), do Omega+ xuất bản bằng tiếng Việt.

Midnight Talk #44 : Giới tinh hoa Việt Nam giai đoạn 1955 – 1995 – 18/6/2022

Midnight Talks là chuỗi hoạt động được diễn ra tối thứ 7 hàng tuần, với mong muốn tạo ra không gian để cùng bàn luận, chia sẻ về những câu chuyện lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội, những vấn đề “cực nóng” đã và đang diễn ra trong và ngoài nước. Mục tiêu của Midnight Talks là đại chúng hóa kiến thức tinh hoa và phát triển tri thức Việt. Chuỗi sự kiện do anh Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT MetaMinds Network, Chủ tịch Công ty CP Sách Alpha, Chủ tịch Công ty Omega+ và là Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG khởi xướng. Chuỗi sự kiện được sáng lập, vận hành và phát triển bởi Mạng lưới Tri thức số MetaMinds.

Midnight Talk #44 được hiển thị trên YouTubeFacebook.

Midnight Talk #39 : Giới tinh hoa Việt Nam giai đoạn Pháp thuộc – 14/5/2022

Midnight Talk #39 được hiển thị trên YouTubeFacebook.

Midnight Talk #29 : Alexandre Yersin – Cuộc đời, di sản và dấu ấn ở Việt Nam – 5/3/2022

Trường Pháp ở Việt Nam (1945-1975)

Hội thảo do Phong trào công dân Pháp gốc Việt (MCFV) tổ chức tháng 12/2020

Sự nghiệp ngoài đại học

Tham gia bàn tròn do Văn phòng Nghiên cứu viên trẻ GIS Asie tổ chức, 21/3/2021.

Chuỗi hội thảo về cuốn sách Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa

Các hội thảo diễn ra vào tháng 11 và 12/2020 ở Hà Nội (lien), ở Huế(lien) và thành phố Hồ Chí Minh (lien).

Phát triển giáo dục trực tuyến ở Việt Nam

Tham gia hội thảo trực tuyến do VnExpress.net tổ chức (6/2020).

Bạn còn chờ đợi gì nữa !