Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo Hội thảo Tọa đàm, Omega+, Viện Pháp tại Việt Nam Bàn tròn tổ chức tại Viện Pháp tại Việt Nam (8/10/2022) xung quanh hai cuốn sách của tôi về nhà trường Pháp (thời kỳ thuộc địa và từ 1945 đến 1975), do Omega+ xuất bản bằng tiếng Việt. Midnight Talk #44 : Giới...