Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa & Trường Pháp ở Việt Nam 1945 -1975

Hai cuốn sách do Omega+ xuất bản

Trường Pháp ở Việt Nam 1945 -1975, NXB Hà Nội & Omega+, 2022

Bài viết và video về cuốn sách:

 • Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao qua ‘Trường Pháp ở Việt Nam 1945-1975’, Lê Công Sơn, Thanh Niên, 29/4/2022 (lien)
 • Sức hút của sách nghiên cứu lịch sử, VOV, 10/10/2022 (lien)

Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa, NXB Hà Nội & Omega+, 2020

Bài báo và video về sách :

 • Sự “quyến rũ” của một cách kể lịch sử giáo dục, Trương Quý, Phụ Nữ, 18/11/2020 (lien)
 • ‘Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa’ thế nào? (lien)
 • Ra mắt cuốn sách Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa, HTV (lien)
 • Dấu ấn giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa (lien)
 • Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa (lien)
 • Ra mắt Tủ sách Pháp ngữ giai đoạn 2 – Giá trị của tri thức (lien)
 • Khám phá nền giáo dục của Việt Nam dưới thời thuộc địa (lien)
 • Tọa đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuôc địa (lien)
 • Thời sự (Phut 38’), VOV1 (lien)
 • Dấu ấn giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa (lien)
 • Tia Sáng (lien)
 • Thế chênh vênh của công cuộc giáo dục dưới thời thuộc địa, Mai Anh Tuấn, 08/01/2021 (lien)
 • Sách & cuộc sống , VOV (lien)

Chuỗi hội thảo về cuốn sách

Các hội thảo này diễn ra vào tháng 11 và tháng 12/2020 tại Hà Nội (lien), tại Huế (lien) và Thành phố Hồ Chí Minh (lien).

Bạn còn chờ đợi gì nữa!